środa, 24 czerwca 2015Iwona Smól

Auf Deutsch hier!!

W Monachium mieszkam od 2008 roku.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Pracuję w zawodzie nauczyciela w Monachium ucząc języka niemieckiego i polskiego obcokrajowców oraz dzieci i młodzież w Szkole Przedmiotów Ojczystych.
Współpracuję ze Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech w ramach którego przeszłam szereg szkoleń zawodowych kładących główny nacisk na naukę dzieci dwu- i wielojęzycznych.

Organizuję wakacyjne warsztaty języka polskiego dla dzieci dwujęzycznych.

Jestem egzaminatorem matur z języka polskiego dla niemieckiej młodzieży w Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus

W ramach Stowarzyszenia Polskich Studentów i Absolwentów w Monachium założyłam Monachijską Grupę Literacką i prowadzę spotkania w języku polskim poświęcone literaturze.

W ramach Stowarzyszenia Ahoj Nachbarn uczestniczę przy organizacji m.in. corocznego Festiwalu Filmu Polskiego CINEPOL.

Współpracuję z Deutsch-Polnische Gesellschaft w Monachium oraz z Deutsches Polen-Institut w Darmstadt w ramach projektu PolenMobil  przeprowadzam w bawarskich szkołach Polską Animację Językową.

Artykuły o mojej działalności w monachijskim czasopiśmie Moje Miasto:Nr 1/2014

Nr 3/2014

Nr 1/2015

Nr 6/2014

Nr 3/2016

Nr 4/2016