poniedziałek, 19 września 2016

POLSKIE PLACÓWKI DLA DZIECI W MONACHIUMPOLSKIE SZKOŁY W MONACHIUM

 • Szkoła P rzedmiotów Ojczystych przy Misji Katolickiej
 • Max-Kolmspergerstr. 9a, 81735 München
 • Zajęcia odbywają się w soboty od 9:30 do 13:00
 • dzieci od 3 do 15 lat
 • Szkoła Przedmiotów Ojczystych przy Misji Katolickiej
 • Heßstr.24, 80799 München
 • Zajęcia odbywają się w soboty od 9:30 do 13:00 oraz w niedzielę od 11:15 do 12:55 (przedszkole i zerówka)
 • dzieci od 3 do 15 lat
 • Szkolny Punkt Konsultacyjny Przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium
 • Balanstr. 208, 81549 München
 • Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum
 • zajęcia odbywają co drugą sobotę

POLSKO-NIEMIECKIE PRZEDSZKOLE

 1. Belgradstr. 36
  80796 München

POLSKIE GRUPY ZABAWOWE DLA MAŁYCH DZIECI
POLSKA GRUPA HARCERSKA

DRUŻYNA PIŁKARKA JUNIORÓW „ORLIKI POLNII"