wtorek, 30 czerwca 2015

WTOREK

8 wrzesień (od 8 lat)

10.00 – 11.30

Temat: Szkoła marzeń Pana Kleksa
 • osobliwości głównego bohatera książki Jana Brzechwy "Akademia Pana Kleksa"
 • zwyczaje w Akademii, przebieg lekcji
 • niesamowite potrawy w kuchni Pana Kleksa (próba stworzenia przepisu jednej z nich)
 • porównanie szkoły Pana Kleksa do współczesnej
 • piosenki Pana Kleksa

11:45 – 13:15

Temat: ZABAWY SŁOWOTWÓRCZE (pisanie i czytanie)

Zakres słownictwa:
 1.  Pory roku, nazwy dni i miesięcy
 2. Pogoda i zjawiska atmosferyczne
 3. Cyfry i odczytywanie czasu na zegarze

 • Poznawanie nowych słów i utrwalanie nabytego słownictwa z podanych kręgów tematycznych oraz próba ich zapisu i zastosowania w tekście.
 • Czytanie ze zrozumieniem pojedynczych słów i tłumaczenie ich znaczenia.
 • Ćwiczenia interaktywne w zapamiętywaniu zdobytej wiedzy za pomocą łamigłówek, rebusów, układanek, gier słowotwórczych, zagadek, wierszyków i piosenek.