wtorek, 30 czerwca 2015

ŚRODA

  19 sierpień 2015
(od 6 lat)
10.00 – 11.30
 
Temat: LEGENDA O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO (O LECHU, CZECHU I RUSIE)
 
Praca z dziećmi w oparciu o Polskie Legendy będzie przebiegać w kilku etapach. Pozwoli im to nie tylko lepiej utrwalić treść legendy i uzmysłowić sobie jej znaczenie, przesłanie i wartość ale także będzie możliwością do treningu pamięciowego, ćwiczeń tworzenia samodzielnych dłuższych zdań w formie odpowiedzi na pytania a nawet opowiadania. Dzięki zajęciom warsztatowym dzieci bawiąc się opowieścią zdobędą także umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i ich selekcjonowania.
 
Po zapoznaniu się z bogato ilustrowaną Legendą dzieci same postarają się odtworzyć przebieg opowieści i scharakteryzować bohaterów. Będą miały możliwość zdecydowania o dalszych losach postaci i wybrania dla nich odpowiedniego wariantu przygód.
 
Pracuję w oparciu o następujące metody dydaktyczne:
  1. Metoda podająca (opowiadanie, wyjaśnianie)
  2. Metoda poszukująca (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
  3. Metoda ekspresyjna (tworzenie sztuki)
  4. Metoda problemowa (samodzielne dochodzenie do wiedzy)
 
11:45 – 13:15
 
Temat: TRENING LEKSYKALNY
 
Poznawanie nowych słów, utrwalanie nabytego słownictwa przez zabawę, gry edukacyjne, piosenki, wyliczanki i wiersze. Ćwiczenia interaktywne pozwalające na łatwe i swobodne przyswojenie wiedzy z określonego kręgu tematycznego.


Zakres słownictwa z dziedziny najbliższego otoczenia:
 • formy grzecznościowe
 • przedstawianie się, autoprezentacja
 • rodzina – opis członków rodziny
 • dom – opis budynku i pomieszczeń
 • szkoła – uczniowie i nauczyciele