wtorek, 30 czerwca 2015

ŚRODA

9 wrzesień 2015
(od 6 lat)
10.00 – 11.30


Temat: LEGENDA - O PIAŚCIE I POPIELU


Praca z dziećmi w oparciu o Polskie Legendy będzie przebiegać w kilku etapach. Pozwoli im to nie tylko lepiej utrwalić treść legendy i uzmysłowić sobie jej znaczenie, przesłanie i wartość ale także będzie możliwością do treningu pamięciowego, ćwiczeń tworzenia samodzielnych dłuższych zdań w formie odpowiedzi na pytania a nawet opowiadania. Dzięki zajęciom warsztatowym dzieci bawiąc się opowieścią zdobędą także umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i ich selekcjonowania.
 
Po zapoznaniu się z bogato ilustrowaną Legendą dzieci same postarają się odtworzyć przebieg opowieści i scharakteryzować bohaterów. Będą miały możliwość zdecydowania o dalszych losach postaci i wybrania dla nich odpowiedniego wariantu przygód.

 
Pracuję w oparciu o metody dydaktyczne:
  1. Metoda podająca (opowiadanie, wyjaśnianie)
  2. Metoda poszukująca (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne)
  3. Metoda ekspresyjna (tworzenie sztuki)
  4. Metoda problemowa (samodzielne dochodzenie do wiedzy)

   
11:45 – 13:15


Temat: TRENING LEKSYKALNY

Ćwiczenia w zapisie typowo polskich głosek
 • szereg szumiących (sz, ż/rz, cz, dż)
 • szereg syczących (s, z, c, dz)
 • szereg ciszących (ś, ć, ź, dź)

Poznawanie nowych słów, utrwalanie nabytego słownictwa przez zabawę, gry edukacyjne, piosenki, wyliczanki i wiersze. Ćwiczenia interaktywne pozwalające na łatwe i swobodne przyswojenie wiedzy z określonego kręgu tematycznego.


Zakres słownictwa związanego z częściami ciała:
 • budowa człowieka
 • cechy charakteru i wyglądu
 • próba dokonania ustnej charakterystyki najbliższej osoby
 • zabawa w lekarza