wtorek, 30 czerwca 2015

WTOREK

1 wrzesień (od 8 lat)

11:00 – 13:00

Temat: ZABAWY SŁOWOTWÓRCZE (pisanie i czytanie)

Ćwiczenia w zapisie typowo polskich głosek
  • szereg szumiących (sz, ż/rz, cz, dż)
  • szereg syczących (s, z, c, dz)
  • szereg ciszących (ś, ć, ź, dź)

  • Poznawanie nowych słów i utrwalanie nabytego słownictwa z różnych kręgów tematycznych oraz próba ich zapisu i zastosowania w tekście.
  • Czytanie ze zrozumieniem pojedynczych słów i tłumaczenie ich znaczenia.
  • Ćwiczenia interaktywne w zapamiętywaniu zdobytej wiedzy za pomocą łamigłówek, rebusów, układanek, gier słowotwórczych i zagadek.