środa, 1 lipca 2015

CZWARTEK

20 sierpień 2015
(od 4 lat)
10:00 – 11:30
 
Temat: Bohaterowie polskich bajek KOZIOŁEK MATOŁEK
 
Bajki to ulubione, najbliższe formy literackie dzieci, które towarzyszą im niemalże od pierwszych chwil życia. Każda bajka nie tylko wzbogaca doświadczenia i wyobraźnię dziecka to także antidotum na każde niepowodzenie w życiu naszych pociech. Najmłodsi chętnie utożsamiają się z bohaterami bajek, dzięki czemu czują, że nie są sami ze swoimi zmartwieniami i widzą, że inni też mają problemy i potrafią sobie z nimi poradzić.
 
Literatura ma olbrzymi udział w rozwoju osobowości dzieci, kompensuje wszelkie niedostatki w zaspokojeniu potrzeb, pomaga utrzymywać równowagę emocjonalną, a także chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań i daje wzorce osobowe. To tu świat realny jest połączony ze światem fikcyjnym, dobro zwycięża zło, zachowany jest porządek moralny, wzorzec kulturowy.
 
Jednym ze sposobów zakorzeniania miłości do Polski bądź fascynacji do języka polskiego może być przybliżenie naszym dzieciom dawnych polskich bajek. Bajek, które wciąż tak lubimy, za którymi tęsknimy, i które wspominamy z sentymentem. Bohaterowie polskich produkcji są zabawni i przyjaźni, mają uśmiech na twarzy. Dotykają ich problemy z otoczenia naszych dzieci. Przedstawiają rozwiązania proste i praktyczne, używając przy tym rzeczy z otaczającej nas rzeczywistości.
 
Moim głównym celem jest zaznajomić przedszkolaki z cennymi treściami polskich bajek. Pragnę byśmy bawili się głównymi bohaterami i zaprzyjaźnili się z nimi na różne sposoby. Czy to przez zaśpiewanie piosenki, czy urządzenie przedstawienia kukiełkowego, czy pokolorowanie konturu z postacią głównego bohatera albo rozbudzanie wyobraźni przez wymyślanie jego dalszych przygód.
 
KOZIOŁEK MATOŁEK – Kornel Makuszyński
 
 
W Pacanowie kozy kują
więc Koziołek mądra głowa
błąka się po całym świecie
aby dojść do Pacanowa”
 
Koziołek Matołek to postać stworzona w 1933 roku przez Kornela Makuszyńskiego i zilustrowana przez Mariana Walentynowicza. Jest to postać kultowa należąca do kanonu polskiej literatury dziecięcej. Fabuła sprowadza się do podróży bohatera po wszystkich kontynentach w poszukiwaniu mitycznego Pacanowa, jedynego miejsca w świecie, gdzie jakoby podkuwają kozy. Opisane rymowanym czterowierszem przygody Koziołka są oczywiście niezwykłe i absolutnie nieprawdopodobne. Bohater jest sympatyczny i łatwowierny, śmieszny, niezdarny i dobrotliwie naiwny.
 
11:45 – 13:15
 
Temat: Wiersze Jana Brzechwy – ćwiczenia fonetyczne
 
Prawdopodobnie wszyscy Polacy pamiętają z dzieciństwa wiersze Jana Brzechwy. Naszymi nieodłącznymi przyjaciółmi byli wówczas: „zachwycona swym powabem” Samochwała, Sójka, bez skutku wybierająca się za morze, Kłamczucha, Leń, który twierdził, że jest okropnie zmęczony, Hipopotam zakochany w Żabie i inni. Autor tych krótkich utworów bawił, jednocześnie pokazując młodym słuchaczom, które zachowania i postawy są właściwe, a które naganne.
 
Poza tą bardzo istotną nauką teksty te mają również inną wartość edukacyjną. Wielokrotnie odczytywane na głos i zapamiętywane, gruntują oprawną wymowę. Najpierw słuchanie, a potem samodzielne powtarzanie fragmentów tekstu pozwala młodemu słuchaczowi na opanowanie wymowy skomplikowanych połączeń wyrazowych.
 
Dużą wartość utworów Brzechwy stanowi również ich warstwa leksykalna. Wyjaśnianie trudnego słownictwa, szukanie synonimów oraz negocjowanie znaczenia wprowadzą do nauczania wymowy wiele ciekawych elementów, które rozbudują zasób słownictwa dzieci oraz poszerzą jego wiedzę o polskiej kulturze.
 
Wiersze przeznaczone dla dzieci z reguły prezentują treści neutralne, nieskomplikowane. Praca z takimi tekstami jest naznaczona tym, co w oczywisty sposób kojarzy się z dzieciństwem, czyli niewinnością, prostotą, bezpieczeństwem.
 
Na zajęciach będziemy bawić się słowami i frazami z zabawnych, rymowanych utworów Jana Brzechwy np.


Jak pan może Panie Pomidorze
A to feler westchnął seler
Zamknij buzie arbuzie
A to heca rzekła świeca itp.