wtorek, 7 lipca 2015

PONIEDZIAŁEK

17 sierpień 
(od 10 lat)

10:00 – 11:30

Temat: Warsztaty kreatywnego pisania – zabawy z polską prasą

 
Dzieci potrafiące już trochę pisać w języku polskim i tworzyć całe zdania zapraszam na warsztaty kreatywnego pisania. Będzie to szereg najróżniejszych ćwiczeń rozwijających słownictwo, pobudzających wyobraźnię i kreatywność. Od burzy mózgów, zabawy w sensy-nonsensy poprzez bank pomysłów, łańcuch skojarzeń, zadania tematyczne aż po wspólne tworzenie tekstów pisemnych. Wszystko to warsztatowo, w formie zabawy stworzy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pisarskich, odblokowania wyobraźni i rozwinięcia skrzydeł pomysłowości.
 
Zajęcia w małej grupie będą składać się z kilku etapów. Po rozgrzewce leksykalnej nastąpi wspólnie dokonany przez całą grupę wybór tematów do opracowania. Najważniejszym celem tych zajęć będzie przełamanie bariery językowo-pisemnej. Na warsztatach kreatywnego pisania nie są ważne błędy ortograficzne ale pomysłowość, sens, kreatywność, wyobraźnia. Chodzi o rozbudzenie pomysłów a nie blokowanie dziecka pisownią. Błędy będziemy poprawiać wspólnie w tzw. Klinice słów.
 
Kolejny etap to odczytywanie tekstów powstałych podczas warsztatów i dyskusja o nich, wspólne poprawianie, propozycje innych rozwiązań a czasem nawet ilustrowanie swoich historii.
 
Podczas warsztatów będę wykorzystywała otwartą i poddającą się modyfikacjom metodę, dostosowując każde zajęcia do potrzeb, możliwości i wieku grupy. Warsztaty nie wymagają od uczestników wcześniejszego przygotowania ani specjalnych zdolności, będą przyjazną formą nawet dla osób, które pierwszy raz spróbują samodzielnie stworzyć własny tekst.
 
Poprzez zabawy z polską prasą będziemy oglądać przeróżne czasopisma, przyglądać się zamieszczonym w nich artykułom i sposobie ich prezentowania. Poznamy typowe prasowe gatunki jak np. sprawozdania, notatki informacyjne, reportaż, esej, artykuły tematyczne, porady, ogłoszenia. Zapoznamy się z przeróżnymi rodzajami gazet od dziennika, miesięcznika, kwartalnika po prasę młodzieżową, dziecięcą, kulinarną, sportową itp.
 
Na koniec spróbujemy zebrać swoje teksty i stworzyć własną „prowizoryczną” gazetkę, wymyślając jej tytuł, grafikę i charakter.

11:45 – 13:15

Temat: Kreatywne opowiadanie – animacje językowe

Kreatywne opowiadanie, zabawy słowem pobudzają twórcze myślenie. Urozmaicone animacje językowe będą inspirować do krytycznego spojrzenia na schematy gramatyczne i zabawy nimi. Poprzez interaktywne wymiany słowami będziemy ćwiczyć techniki pracy w grupie i wyrażanie konstruktywnej krytyki. Każdy warsztat będzie przebieg inaczej. Uczestniczy sami będą wybierać sobie tematy, na które będziemy dyskutować zgodnie z ich zainteresowaniami, poziom językowym i oczekiwaniami.

Samodzielne wypowiedzi będą prowokowane przez różnego rodzaju bodźce takie jak obraz, słowo i dźwięk. Zachętą do mówienia będą sytuacje podobne do rzeczywistych, które też mają wytworzyć w grupie atmosferę braku lęku przed głośnym wypowiadaniem się w języku polskim. Również dlatego nie będziemy oceniać umiejętności uczestników tylko wsłuchiwać się w opowiadane historie i koncentrować się na komunikacie słownym.

Będziemy pracować z fotografiami, widokówkami, obrazkami, rysunkami, planszami, plakatami, sloganami reklamowymi i komiksami. Zastanowimy się nad różnicami języka mówionego a pisanego, oficjalnego a potocznego. Jednym słowem będziemy żonglować językiem i zabawiać się różnymi tworami językowymi na wszystkie sposoby.