czwartek, 9 lipca 2015

PONIEDZIAŁEK

7 wrzesień
(od 10 lat)
10:00 – 11:30


Temat: Warsztaty kreatywnego pisania – listy, dzienniki, pamiętniki
 

Dzieci potrafiące już trochę pisać w języku polskim i tworzyć całe zdania zapraszam na warsztaty kreatywnego pisania. Będzie to szereg najróżniejszych ćwiczeń rozwijających słownictwo, pobudzających wyobraźnię i kreatywność. Od burzy mózgów, zabawy w sensy-nonsensy poprzez bank pomysłów, łańcuch skojarzeń, zadania tematyczne aż po wspólne tworzenie tekstów pisemnych. Wszystko to warsztatowo, w formie zabawy stworzy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pisarskich, odblokowania wyobraźni i rozwinięcia skrzydeł pomysłowości.
 
Zajęcia w małej grupie będą składać się z kilku etapów. Po rozgrzewce leksykalnej nastąpi wspólnie dokonany przez całą grupę wybór tematów do opracowania. Najważniejszym celem tych zajęć będzie przełamanie bariery językowo-pisemnej. Na warsztatach kreatywnego pisania nie są ważne błędy ortograficzne ale pomysłowość, sens, kreatywność, wyobraźnia. Chodzi o rozbudzenie pomysłów a nie blokowanie dziecka pisownią. Błędy będziemy poprawiać wspólnie w tzw. Klinice słów.

Kolejny etap to odczytywanie tekstów powstałych podczas warsztatów i dyskusja o nich, wspólne poprawianie, propozycje innych rozwiązań a czasem nawet ilustrowanie swoich historii.

Podczas warsztatów będę wykorzystywała otwartą i poddającą się modyfikacjom metodę, dostosowując każde zajęcia do potrzeb, możliwości i wieku grupy. Warsztaty nie wymagają od uczestników wcześniejszego przygotowania ani specjalnych zdolności, będą przyjazną formą nawet dla osób, które pierwszy raz spróbują samodzielnie stworzyć własny tekst.


Listy, dzienniki, pamiętniki to coraz mniej popularna forma pisemna, która pozwala jednak ćwiczyć wypowiedź w pierwszej osobie. Opowiadanie o sobie, przytaczanie ważnych wydarzeń ze swojego życia i próby ubrania w słowa swoich przeżyć oraz emocji pozwoli uczestnikom warsztatów lepiej poznać samego siebie i swoje możliwości. Niektórzy podświadomie zatracają się w opisie, uświadamiają sobie sprawy, nad którymi wcześniej nigdy się nie zastanawiali. Pamiętniki, które będziemy pisać na warsztatach i listy, jakie będziemy wysyłać do bliskim nam osób lub wymyślonych przyjaciół będą kreatywną zabawą w definiowanie siebie.

 
11:45 – 13:15

Temat: Kreatywne opowiadanie – animacje językowe

Kreatywne opowiadanie, zabawy słowem pobudzają twórcze myślenie. Urozmaicone animacje językowe będą inspirować do krytycznego spojrzenia na schematy gramatyczne i zabawy nimi. Poprzez interaktywne wymiany słowami będziemy ćwiczyć techniki pracy w grupie i wyrażanie konstruktywnej krytyki. Każdy warsztat będzie przebieg inaczej. Uczestniczy sami będą wybierać sobie tematy, na które będziemy dyskutować zgodnie z ich zainteresowaniami, poziom językowym i oczekiwaniami.
 
Samodzielne wypowiedzi będą prowokowane przez różnego rodzaju bodźce takie jak obraz, słowo i dźwięk. Zachętą do mówienia będą sytuacje podobne do rzeczywistych, które też mają wytworzyć w grupie atmosferę braku lęku przed głośnym wypowiadaniem się w języku polskim. Również dlatego nie będziemy oceniać umiejętności uczestników tylko wsłuchiwać się w opowiadane historie i koncentrować się na komunikacie słownym.

Będziemy pracować z fotografiami, widokówkami, obrazkami, rysunkami, planszami, plakatami, sloganami reklamowymi i komiksami. Zastanowimy się nad różnicami języka mówionego a pisanego, oficjalnego a potocznego. Jednym słowem będziemy żonglować językiem i zabawiać się różnymi tworami językowymi na wszystkie sposoby.