czwartek, 9 lipca 2015

PONIEDZIAŁEK

31 sierpień
(od 10 lat)

11:00 – 13:00

Temat: Warsztaty kreatywnego pisania – zabawy z komiksem

Dzieci potrafiące już trochę pisać w języku polskim i tworzyć całe zdania zapraszam na warsztaty kreatywnego pisania. Będzie to szereg najróżniejszych ćwiczeń rozwijających słownictwo, pobudzających wyobraźnię i kreatywność. Od burzy mózgów, zabawy w sensy-nonsensy poprzez bank pomysłów, łańcuch skojarzeń, zadania tematyczne aż po wspólne tworzenie tekstów pisemnych. Wszystko to warsztatowo, w formie zabawy stworzy możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pisarskich, odblokowania wyobraźni i rozwinięcia skrzydeł pomysłowości.
 
Zajęcia w małej grupie będą składać się z kilku etapów. Po rozgrzewce leksykalnej nastąpi wspólnie dokonany przez całą grupę wybór tematów do opracowania. Najważniejszym celem tych zajęć będzie przełamanie bariery językowo-pisemnej. Na warsztatach kreatywnego pisania nie są ważne błędy ortograficzne ale pomysłowość, sens, kreatywność, wyobraźnia. Chodzi o rozbudzenie pomysłów a nie blokowanie dziecka pisownią. Błędy będziemy poprawiać wspólnie w tzw. Klinice słów.
 
Kolejny etap to odczytywanie tekstów powstałych podczas warsztatów i dyskusja o nich, wspólne poprawianie, propozycje innych rozwiązań a czasem nawet ilustrowanie swoich historii.
 
Podczas warsztatów będę wykorzystywała otwartą i poddającą się modyfikacjom metodę, dostosowując każde zajęcia do potrzeb, możliwości i wieku grupy. Warsztaty nie wymagają od uczestników wcześniejszego przygotowania ani specjalnych zdolności, będą przyjazną formą nawet dla osób, które pierwszy raz spróbują samodzielnie stworzyć własny tekst.
 
Obrazkowe historyjki są bardzo lubianą przez dzieci formą poznawania przygód różnych bajkowych bohaterów. Koziołek Matołek; Kaczor Donald; Tytus, Romek i A`Tomek to postacie, które znamy z komiksów i myślę, że forma ta jest dzieciom dobrze znana. Pracując nad komiksem zaczniemy od samodzielnego wpisywania w puste „dymki” komiksowe wymyślonego tekstu i tworzenie tym samym kreatywnej historyjki, następnie każdy wymyśli własnego bohatera aby na koniec stworzyć autorskie krótkie komiksowe opowiadanie.
 
Od autora komiksu zależy, jak bohater wygląda, co mówi, czym się zajmuje i jakie przygody go spotkają. Dzieci będą się uczyć jak tworzyć, wymyślać własne historyjki, opisywać je w formie dialogów i urzeczywistniać. Komiks może stworzyć tak naprawdę każdy, wystarczy kartka papieru, ołówek, kredki i wyobraźnia pozwalająca na wykreowanie postaci.
 
W czasie zajęć nie zabraknie interaktywnej komiksowej zabawy. Będzie dużo rysowania i fantazjowania. Omówimy części składowe komiksu i przejrzymy jego różne rodzaje.
 
Uczniowie tworząc komiks uruchomią swoją wyobraźnię i dzięki temu wejdą w niesamowity świat bohaterów stworzony podczas zajęć. Dzieci będą musiały podejmować samodzielne decyzje, ustawią kadr oraz zaplanują planszę i dymki z wypowiedziami bohaterów. Pracując przy komiksie będąc jednocześnie scenarzystą, kolorystą, rysownikiem i redaktorem.

Metody pracy
  • Asymilacji wiedzy - pogadanka.
  • Samodzielnego dochodzenia do wiedzy - metoda przypadków, giełda pomysłów.
  • Praktyczne - metody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych.
  • Waloryzacyjne - ekspresyjne, impresyjne.